Road Safety Cyprus


Γιατί εγκατασταθήκαν οι κάμερες;

Σκοπός εγκατάστασης του νέου συστήματος Φωτοεπισήμανσης είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών. Η εφαρμογή του μέτρου αποσκοπεί στην αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών και στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.Πότε θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν οι κάμερες;

Στη πιλοτική φάση θα εγκαταστάθηκαν 4 σταθερές και 4 κινητές κάμερες.

Η πιλοτική φάση λειτούργησε από τις 25 Οκτωβρίου και μέχρι τις 31/12/2021, όπου αποστάλθηκαν μόνο παρατηρήσεις. Στη συνέχεια θα εγκατασταθούν άλλες 16 κινητές και άλλες 20 σταθερές και ακολούθως θα εγκατασταθούν ακόμη 66 σταθερές μέσα σε 12 μήνες μετά την παραλαβή της πρώτης φάσης.Πόσες κάμερες θα λειτουργούν από 25 Οκτωβρίου,2021;

Από τις 25 Οκτωβρίου 2021 λειτουργήσαν 4 σταθερές κάμερες στη διασταύρωση Δημοσθένη Σεβέρη με Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία. Επιπρόσθετα λειτουργούν 4 κινητές σε όλη την Κύπρο και τοποθετούνται σε κατοικημένες περιοχές, στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και στον αυτοκινητόδρομο.Πόσες κάμερες θα εγκατασταθούν συνολικά;

Θα εγκατασταθούν 90 σταθερές κάμερες σε 30 σημεία και 20 κινητές οι οποίες θα βρίσκονται είτε πάνω σε τρίποδα εκτός οχήματος είτε μέσα σε όχημα.


Οι οδηγοί θα γνωρίζουν που θα υπάρχουν κάμερες ;

Πριν το σημείο εγκατάστασης μιας κάμερας κινητής ή σταθερής θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα όπου ο οδηγός του οχήματος θα ενημερώνεται για την παρουσία κάμερας Φωτοεπισήμανσης .Όλα τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν σταθερές κάμερες θα γνωστοποιηθούν.


Ποιο είναι το όριο ταχύτητας κάθε δρόμου;

Το όριο ταχύτητας είναι:

50ΧΑΩ σε κατοικημένες περιοχές ή όπου υπάρχει πινακίδα

65 ΧΑΩ όπου υπάρχει πινακίδα

80ΧΑΩ σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (π.χ Λ/σο)/ όπου υπάρχει σχετική πινακίδα

100ΧΑΩ στον Αυτοκινητόδρομο


Από πότε ξεκινούν οι καταγγελίες;

Οι καταγγελίες θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2022


Τι παραβάσεις θα εντοπίζει και καταγράφουν οι κάμερες;

Οι παραβάσεις που θα εντοπίζει το σύστημα είναι :

· Παραβίαση του ορίου ταχύτητας

· Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

· Παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές


Θα εντοπίζονται και άλλες παραβιάσεις;

Ναι όταν το σύστημα θα εντοπίζει οποιανδήποτε από τις πιο πάνω παραβάσεις θα μπορεί να καταγράφεται και :

· Mη χρήση της ζώνης ασφάλειας.

· Μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές.

· Οδήγηση με μη ελευθέρα χέρια (κινητό τηλέφωνο ή άλλο αντικείμενο)


Όταν το όχημα θα βρίσκεται εντός ελεγχόμενης συμβολής με πράσινο φανάρι και στη συνέχεια το όχημα κινηθεί προς τα δεξιά, όταν ανάψει το κόκκινό φως, θα καταγράφεται ως παράβαση;

Όχι


Ανάβει κάποιο φλάς για να καταλάβω αν έκανα παράβαση;

Όταν γίνεται παράβαση ανάβει φλάς (κόκκινο ή λευκό).


Θα υπάρχουν καταγγελίες κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας του συστήματος;

Μέχρι τις 31/12/2021 θα αποστέλλονται προειδοποιητικές επιστολές. Δεν θα εκδίδεται εξώδικο πρόστιμο.


Πώς επιλέχθηκαν οι περιοχές που θα εγκατασταθούν οι κάμερες;

Μετά από μελέτη που έγινε, διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένα σημεία αποτελούν μελανά ή επικίνδυνα σημεία στα οποία προκαλούνται θανατηφόρες ή σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις και επιλέχθηκαν για να τοποθετηθούν οι κάμερες.


Πως θα γίνεται η ενημέρωση του οδηγού ότι έχει παραβιάσει οποιανδήποτε από τις παραβάσεις που εντοπίζεται μέσω του συστήματος;

· Όταν εντοπιστεί παράβαση, θα αποστέλλεται συστημένα εξώδικο μέσω του ταχυδρομείου στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

· Αν δεν εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης η επίδοση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο επιδότη ή από την Αστυνομία.

· Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της ειδοποίησης, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιεί για τούτο, εγγράφως με συστημένη επιστολή, με τη συμπλήρωση του Μέρους ΙΙ το οποίο συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση, τον αρμόδιο λειτουργό συσκευών φωτοεπισήμανσης, εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της ειδοποίησης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.

· Αν ο οδηγός αποδέχεται τότε μπορεί να πληρώσει το πρόστιμο.

· Σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγό επιστραφεί στον αποστολέα ως μη παραληφθείσα ή ενώ αυτή παραλήφθηκε, ο υποδειχθείς οδηγός δεν παραδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος, τότε η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγού.


Μέχρι πότε θα μπορώ να πληρώσω το εξώδικο;


    · Το εξώδικό θα πρέπει να πληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση του διαφορετικά το ποσό αυξάνεται με την προσθήκη επιβάρυνσης ίσης με το μισό του αρχικού ποσού του εξωδίκου και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε ακόμη δεκαπέντε (15) ημέρες (δηλαδή σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης).

    · Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός των 45 ημερών ο παραβάτης υπόκειται σε ποινική δίωξη και η υπόθεση θα παραπέμπεται στο δικαστήριο.

    · Με την πληρωμή του προστίμου θεωρείται ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που αναφέρονται στην ειδοποίηση, οι οποίοι καταχωρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

    · Το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή μέσω παρόχου πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία (π.χ. JCC).Μπορεί το εξώδικο να πληρωθεί με δόσεις;

Όχι, με βάση τη σχετική νομοθεσία δε μπορεί να πληρωθεί με δόσεις.


Μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου;

Όχι. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας δεν μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρηματικού προστίμου.


Υπάρχουν παραβιάσεις για τις οποίες δεν θα εκδίδεται εξώδικό και ο παραβάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου;

Ναι, όταν:

(α) ο αριθμός βαθμών ποινής υπερβαίνει το όριο (12)

(β) η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι πέραν του 75% του επιτρεπόμενου ορίου

(γ) ο παραβάτης δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ή έχει στερηθεί το δικαίωμα να κατέχει ή αποκτήσει άδεια οδήγησης.

(δ) η κατηγορία άδειας οδηγού που κατέχει ο παραβάτης δε συνάδει με την κατηγορία της άδειας οδηγού που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος που καταλήφθηκε να οδηγεί.Τί γίνεται όταν υπάρχει βλάβη στα φανάρια τροχαίας, ή οδικά έργα ή έκτακτό περιστατικό με ασθενοφόρο και οι κάμερες καταγράφουν παραβάσεις λόγω του των πιο πάνω περιστατικών;

Οι παραβάσεις θα ελέγχονται και αν όντως προκληθήκαν λόγω αυτών των περιστατικών οι καταγγελίες θα ακυρώνονται


Τί γίνεται όταν ο παραβάτης δεν εντοπίζεται από το Ταχυδρομείο;

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εντοπίζεται από το Ταχυδρομείο, ώστε να παραλάβει τη συστημένη επιστολή / έντυπο F276F, αυτή τότε επιστρέφεται στην Ανάδοχο Εταιρεία καταβάλλοντας προσπάθειες για εντοπισμό και επίδοση του προστίμου στον παραβάτη.

Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του, θα καταβάλλονται εκ νέου προσπάθειες από πλευράς Αστυνομίας.


Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας;

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα https://cycamerasystem.com.cy/ ώστε να μπορεί να δει φωτογραφίες του οχήματος και του οδηγού που διαπράττει την τροχαία παράβαση, την ώρα της παράβασης ως επίσης και άλλες πληροφορίες, που αφορούν την παράβαση. Στο εξώδικο θα αναγράφεται το όνομα και ο κωδικός χρήστη με τα οποία δίδεται πρόσβαση στη σελίδα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αριθμό 80008009.
Για επικοινωνία για παράπονα ή αιτήματα μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο photoradar@police.gov.cy